1. Produkter
  2. Kulverter

Kulvert

Vi støper kulvertelementer i fabrikk, rimligere og praktisk for deg som vil ha jobben raskt gjort. Vi leverer alle typer varianter om er godkjent av Statens vegvesen.

Statens Vegvesen har i samarbeid med Betongelementforeningen utviklet et utvalg av prefabrikkerte kulverter som er forhåndsgodkjente ihht Håndbok V425. Hå Element AS på Vigrestad har en stålform som kan produsere alle de 27 forhåndsgodkjente variantene, innvendige dimensjoner, overfyllingshøyder, flatt og buet tak. Bredder fra 3,5 – 8,0 m, høyder fra 3,2 – 5,0m. Forhåndsgodkjenningen omfatter formtegninger og armeringstegninger av de prefabrikkerte elementene. Kulverter må prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til kravene i vegnormal N400 Bruprosjektering, men forhåndsgodkjenningen av elementene legger til rette for en forutsigbar, rasjonell og effektiv prosess i alle ledd.

Håndbok V425 finnes på www.vegvesen.no/handboker

Forhåndsgodkjente tegninger fra Statens Vegvesen finner du her

Bruk vår fagkunnskap og erfaring i ditt prosjekt.

Kontakt oss så finner vi de beste produktene for deg.

Marit Lilledal Sinnes
VigrestadFabrikksjef